تعرفه های خدمات

در زیر توضیحات کاملی جهت خدمات قابل ارائه داده شده است.

سرویس ها دمو نقره ای طلایی ویژه
مدت اعتبار - یکسال یکسال یکسال
مدیریت تقویم قابل مشاهده فعال فعال فعال
مدیریت شیفت قابل مشاهده فعال فعال فعال
مدیریت گروه کاری قابل مشاهده فعال فعال فعال
مدیریت پرسنل قابل مشاهده فعال فعال فعال
مدیریت رکورد قابل مشاهده فعال فعال فعال
مدیریت گزارشات قابل مشاهده فعال فعال فعال
تنظیمات قابل مشاهده فعال فعال فعال
ارسال تیکت پشتیبانی قابل مشاهده فعال فعال فعال
مدیریت اشتراک قابل مشاهده غیرفعال فعال فعال
مدیریت حقوق و دستمزد قابل مشاهده غیرفعال فعال فعال
مدیریت پنل پیامکی غیرقابل مشاهده بصورت درخواستی به زودی فعال
مدیریت پرداخت مالیات غیرقابل مشاهده غیرفعال غیرفعال به زودی
مدیریت پرداخت بیمه غیرقابل مشاهده غیرفعال غیرفعال به زودی
قیمت --- رایگان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ---
شروع کنید مشاهده درخواست پنل ثبت نام به زودی

سوالات شما

سوالاتی که عمدتاً برای مشتریان پیش خواهد آمد.